Adatkezelési tájékoztató

Kreidl Gábor EV. a www.dietetikusod.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben Kreidl Gábor EV. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. Kreidl Gábor EV. az adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

1. Adatkezelés célja

Kreidl Gábor EV. adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a megrendelések teljesítése, házhoz szállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása,

ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése. Kreidl Gábor EV. a neki megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Kreidl Gábor EV. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2. Adatkezelés jogalapja

Kreidl Gábor EV. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Kreidl Gábor EV. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a

megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

3. Kreidl Gábor EV., mint adatkezelő adatai

Név: Kreidl Gábor EV

Székhely cím: 2040 Budaörs, Vasvári P. u. 25.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Vasvári P. u. 25.
Ügyfélfogadás helye: 2040 Budaörs, Vasvári P. u. 25.
Ügyfélfogadási idő: telefonon vagy írásban, előzetesen egyeztetett időpontokban
Adószám: 56696208-1-33
EU adószám: 56696208
Telefonszám: 06302077698
Emailcím: info@dietetikusod.hu

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap. A nem regisztrált Érintett adatait, melyet a megrendelés során ad meg Kreidl Gábor EV. részére, Kreidl Gábor EV. a megrendelés teljesítését követő 5 munkanapon belül szintén törli a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs adatok

A regisztráció során az Érintettnek meg kell adnia alábbi adatokat:

Név,
Emailcím,
Jelszó.

Technikai adatok: Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket Kreidl Gábor EV. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Kreidl Gábor EV. fér hozzá. Kreidl Gábor EV. rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja Kreidl Gábor EV-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A

mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/. Cookie: A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy Kreidl Gábor EV. Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes

részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Érintett Kreidl Gábor EV-től nem kap további értesítést.

Kreidl Gábor EV. kétféle cookie-t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Kreidl Gábor EV. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz,

hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama

attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével Kreidl Gábor EV. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat Kreidl Gábor EV. nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Kreidl Gábor EV. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén. A fenti információkat Kreidl Gábor EV. a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található “Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Kreidl Gábor EV. jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személy(ek) részére nem adja át. A megrendelések teljesítése, kiszállítása, marketing tevékenysége körében Kreidl Gábor EV. adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. Kreidl Gábor EV. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: Xervus Kft.
Tevékenység: adminisztrációs, értékesítési és marketing szolgáltatás

Név: Takács Hajnalka EV.
Tevékenység: adminisztrációs, értékesítési és marketing támogatás, szakmai tanácsadás

Netlight Consulting Kft. (SalesForm)
Tevékenység: megrendelések kezelése

Magyar Posta Zrt.
Tevékenység: küldemények szállítása

Kboss Kft. (szamlazz.hu)
Tevékenység: számlázási szolgáltatás

Cib Bank Zrt.
Tevékenység: online fizetési szolgáltatás

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Tom’98 Számítástechnikai Szolgáltató és Gépjárműjavító Betéti Társaság
Székhelye: 1141 Budapest, Kengyel u. 6. 2. em. 6.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Kreidl Gábor EV. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Kreidl Gábor EV. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Kreidl Gábor EV. a kérelem írásbeli benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Kreidl Gábor EV. munkatársához fordulhat az alább megjelölt emailes elérhetőségen keresztül.

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Kreidl Gábor EV. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem

lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Kreidl Gábor EV. a szükséges időtartamig megőrzi. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Kreidl Gábor EV. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés

céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Kreidl Gábor EV. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Kreidl Gábor EV
Székhely cím: 2040 Budaörs, Vasvári P. u. 25.
Telefonszám: 06302077698
Emailcím:  info@dietetikusod.hu

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv ( 2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi  Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Kreidl Gábor EV. jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Kreidl Gábor EV. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Emailcímek felhasználása

Kreidl Gábor EV. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére. Az email címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

9. Hírlevél

Kreidl Gábor EV. lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Kreidl Gábor EV. a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, emailben, a hírlevelek alján található “Leiratkozás” linkre történő kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen

meg kell adnia az emailcímét illetve a nevét, majd a “Leiratkozás” linkre kattintania. Ebben az esetben Kreidl Gábor EV. minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az

Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket Kreidl Gábor EV. csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. Adatbiztonság

Kreidl Gábor EV. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy

megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

Kreidl Gábor EV. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 11. 22. napjától érvényes.